Udgivet - 2023

Teknologiskifte i ABS-sensorer skaber problemer på værkstederne

Tech news

Udviklingen af nye teknologiske landvindinger i automobilindustrien er steget ekspotentielt - og hastigheden hvormed de implementeres i køretøjerne er taget til. Bremsesystemets ABS-sensor er siden introduktionen blevet en vigtig informationsgiver til en lang række af køretøjernes andre systemer. ESP, adaptiv fartpilot, parkeringsassistent, iTPMS for at nævne nogle. Men da den type af information, som de forskellige systemer har brug, afviger fra hvad ABS-sensoren oprindeligt var skabt til, har det været nødvendigt at udvikle ny teknologi, der ved flere lejligheder har vist sig at skabe problemer for mange værksteder.   

Udfordringerne relaterer sig oftest til ABS-sensorer med AMR-teknologi (Anisotropic Magneto-Resistive), som er efterfølgeren til den ellers mest almindeligt anvendte Hall-effekt type. Modsat den type chip som anvendes i en Hall-effekt sensor, produceres chippen til sensorer af AMR-typen primært af virksomheden NXP i Malaysia.
 

signaler

Begge typer af sensorer er i flere tilfælde at finde i de samme modeller af køretøjer hvor de for øjet at se ikke adskiller sig. De lader sig begge problemfrit montere og har den samme stikforbindelse. I bestræbelserne på at holde produktionsomkostningerne nede har producenterne på den måde i sidste ende skabt et potentielt problem for værkstederne. Asger Thybo Geertsen, CPO hos Triscan a/s fortæller: ”Vi har desværre modtaget mange reklamationer på ABS-sensorer, der knytter sig til anvendelse af den forkerte type ABS-sensor. Hvis man benytter sig af en leverandør, der ikke har begge varianter til rådighed, ikke er opmærksom på at der findes to varianter - eller i god tro bestiller ud fra et forkert krydsnummer – så har vi balladen”.

Et meget udbredt eksempel på ovenstående er visse modeltyper af varevognene Mercedes Sprinter og Volkswagen Crafter. Modeller leveret med parkeringsassistent eller adaptiv fartpilot anvender AMR-typen - og i modsat fald er det Hall-typen som skal anvendes.
Desværre stopper udfordringerne for værkstederne ikke her. Den seneste udvikling indenfor AMR-teknologi har nemlig betydet udviklingen af en ny type chip, som også kan give værkstederne hovedbrud. 

”Den nyeste generation af AMR-chips er forbedret på flere områder og anvendes især ved køretøjer med indirekte dæktryksovervågningssystem – iTPMS. Vi anvender i øvrigt udelukkende AMR-chips produceret hos NXP”.

I lighed med førnævnte eksempel er det ikke muligt for øjet at se nogen forskel på, hvorvidt sensoren er en generation 1 eller 2. Den første generation af chips bærer den tekniske betegnelse KMI25 og anden generation KMI83. Der er dog særligt tre forhold som er vigtigt at holde sig for øje:

1.    Køretøjer med adaptiv fartpilot, parkeringsassistent eller iTPMS anvender AMR-teknologi.
2.    Kun anden generations AMR-chips er bagud kompatible.
3.    Nogle testere fejlmelder ABS-sensorer af AMR-typen selvom køretøjet fungerer fint og ikke selv registrer fejl.   

Når man i Triscans produktafdeling bliver opmærksom på forhold der er ud over det sædvanlige - og af den grund skaber problemer for værkstederne - tages smartrep.info i brug. Reservedele som kræver særlig opmærksomhed ved udvælgelse og montering er forsynet med en tydelig mærkat på emballagen. Mærkaten er foruden en advarselstrekant også påtrykt en hjemmeside adresse – www.smartrep.info - og en QR-kode som ved scanning går direkte ind på hjemmesiden. På hjemmesidens startside indtastes varenummeret fra produktets stregkodelabel hvorefter information om særlige forhold, montering og evt. påkrævet anvendelse af specialværktøj forklares.