Udgivet - 2018

Triscan hjælper grossister med at udvikle værksteds-systemer! Hvorfor nu det?

Corporate news

Kampen om markedsandele på det automotive eftermarked tager til. Der kæmpes fortsat på pris, kvalitet og leveringshastighed, men også på smarte digitale løsninger – herunder værkstedssystemer. 
 

I samarbejde med flere grossister og et internationalt netværk af erfarne branchefolk med praktisk erfaring i udvikling af systemer til værkstedsdrift, har vi udviklet platformen til et værkstedssystem, som internt har fået navnet TriSys. Med dette tiltag ønsker vi sammen med grossisterne og deres værkstedskunder at sikre markedsandele til det frie eftermarked, som på flere områder er under stadigt større pres. Dette skal ske ved at tilføre værdifulde services, som skaber loyalitet og lønsomhed i hele værdikæden. Målet er, at der skabes forretning for alle parter, ved at bilejerne knyttes tættere til værkstedet, værkstedet tættere til grossisten og grossisten tættere til Triscan.  

TriSys platformen er modulopbygget og tilpasses individuelt den enkelte grossists ønsker. Et eksempel herpå kunne være udvikling af moduler til integration til kataloger, økonomisystemer, mv.  Mulighederne for tilpasning og fordelene ved brug af systemet for såvel dig som grossist, dine værkstedskunder og bilejerne er mangfoldige og de vigtigste er beskrevet i det efterfølgende. 


 

For dig som grossist
Du har mulighed for at få systemet tilpasset til dine individuelle behov og egne moduler udviklet. 

TriSys er som tidligere nævnt vores interne navn på systemet. Som grossist har du dog mulighed for selv at navngive systemet og ændre farverne, så de er tilpasset virksomhedens visuelle identitet. Det har de første kunder som tidligere nævnt allerede gjort. Foruden dit eget online katalog, kan andre online kataloger også integreres direkte i TriSys. For de varer som du ikke fører, kan værkstedet få deres foretrukne online kataloger integreret i systemet.  

 

For dine værkstedskunder
Med TriSys får dine værkstedskunder mulighed for at effektivisere deres værkstedsdrift og kundestyring markant. TriSys er modulopbygget og kan tilpasses det enkelte værksteds ønsker og udbygges eftersom nye behov opstår. I TriSys, der inden for værkstedssystemer sætter en ny standard for brugervenlighed, er alting blevet meget nemmere. 

Det gælder planlægning, oprettelse af kunder og køretøjer, men også tilbudsgivning, oprettelse af arbejdskort og bestilling af varer. Eksempelvis er data om serviceintervaller, arbejdstider, nødvendige dele og smøretabeller integreret.

TriSys er tilpasset værkstedsmiljøet og kan betjenes fra såvel PC, tablet og smartphone, men også via store touchskærme. Hertil kommer mulighed for brug af systemets intelligente stregkodeaflæsning.

Ud over ovenstående er der mulighed for oprettelse af eget varelager, adgang til online teknisk support, dækhotel, integration til digital servicebog, SMS-modul, online serviceberegner/bookingsystem til egen hjemmeside og integration til økonomisystem. 

Men inden længe udbygges TriSys også med TriCon - en prisbillig connectivity-/OBD-dongle løsning. Hermed får værkstedet adgang til køretøjsdata, som er væsentlige i forhold til at sikre pålidelig drift af kundernes køretøjer og samtidig undgå ubehagelige overraskelser. Værkstedet får eksempelvis information om både forestående og aktuelle fejl, kilometerstand, batterispænding m.v. Med denne information kan værkstedet handle proaktivt i forhold til at tilbyde fejlsøgning, reparation og service.  

 

For bilejere
Fordelene for bilejerne knytter sig særligt til den førnævnte TriCon-/connectivity løsning. Ved at give værkstedet adgang til køretøjsdata sikres pålidelig drift gennem påmindelse og tilbud om serviceeftersyn og henvendelse om forestående fejl.

Vi forventer os meget af vores nye system, som vi i samarbejde med vores kunder løbende udvikler og tilpasser brugernes ideer og ønsker til funktionalitet samt den teknologiske udvikling. Samtidigt er det vores håb, at vi med dette tiltag fremadrettet kan bidrage til at sikre, men også gerne vinde markedsandele til det frie eftermarked med Triscan som leverandør.