Udgivet - 2019

Sådan sikrer vi høj leveringsevne

Corporate news

På det frie eftermarked er Triscan altid blevet anerkendt for vores høje leveringsevne, som vi altid tilstræber ligger på 97%. Denne anerkendelse er vi ikke kommet sovende til, men derimod gennem løbende udvikling af vores processer og investering i de mest moderne IT-systemer. I denne artikel får du et indblik i hvorledes vi sikrer, at du kan få dine varer, når du har brug for dem.Vores IT-setup for sikring af høj leveringsevne


Automatiseret disponering og manuel justering af lagerbeholdning
Sikringen af den høje leveringsevne starter i vores indkøbsafdeling, hvor indkøb af helt nye varenumre fortsat er en manuel proces. Baseret på erfaringsværdier og forecasts fra vores kolleger i salg, estimeres en indkøbsvolumen med de usikkerheder det nu engang indebærer. Ved genbestilling af varer ser processen helt anderledes ud, idet vores indkøbsafdeling her benytter sig af Slim4 - et automatisk disponeringssystem. Med udgangspunkt i historiske data disponerer Slim4 automatisk indkøb af varer inden for fastsatte rammer. For at undgå restordresituationer sikrer vi os almindeligvis flere godkendte producenter for hvert varenummer, som adskiller sig på leveringshastighed. Endvidere tilpasser vi vores lagerkapacitet ud fra nye storkunders egne salgstal, når vi indgår samarbejdsaftaler.

 

Indkøber Ann Falck Schnoor – i færd med flytte varer over til automatisk disponering i Slim4 Optimeret arbejdsflow omkring varemodtagelse og indlagring
I processen med opførelsen af vores nye lagerhal og en udvidelse af lagerkapaciteten på mere end 40%, har vi fået mulighed for at nytænke vores arbejdsflow for varemodtagelse og indlagring. Foruden en meget tæt koordinering af vareleverancer mellem indkøb og logistik, foregår varemodtagelsen nu i sit helt eget område. Herved er hastigheden for indlagringen af varer og dermed tilgængeligheden for kunderne blevet forbedret væsentligt. 


Automatiseret ordremodtagelse
På daglig basis modtager og behandler vi over 2.000 ordrer. Mere end 90% af ordrerne afgivet via TriWeb, TecCom eller vores webservice behandles automatisk af vores økonomisystem Axapta og sendes direkte ud i Apport, som er vores lagerstyringssystem. Her behandles indkomne ordrer intelligent mht. rækkefølge og sammenlægning i forhold til forsendelse, inden de sendes til pluk.    


Effektiviseret plukning af ordrer
Ordre som sendes til pluk fordeles automatisk ud på vores logistikmedarbejderes håndscannere, hvor plukningen igangsættes. Håndscannerne er netop blevet opdateret til at understøtte vores nye 5Ghz trådløse netværk, som sikrer en både stabil og super hurtig kommunikation. For at effektivisere plukningen af småordrer har vi indført brugen af el-vogne, hvorved vi har kunnet reducere tidsforbruget i forhold til tidligere. 

 

Vores nye 5Ghz håndscannere 

 

Effektiv plukning af småordrer med vores nye el-vogne 

 

Hurtig forsendelse
Vi har også optimeret vores workflow omkring forsendelse. I den nye indretning af vores centrallager er forsendelsesområdet for småordrer blevet flyttet og udvidet - og det samme er sket for forsendelsesområdet for storordrer. Selve forsendelsesprocessen styrer vi via Consignor – hvori samtlige af de transportører vi har aftaler med er registreret. På den måde sikrer vi, at mere end 90% af de ordrer vi behandler i løbet af en arbejdsdag er leveret næste dag inden kl. 07:00.  

 

Forsendelsesprocessen styres via Consignor hvori samtlige transportører er oplistet 


97% leveringsevne 
Vi når ikke altid vores mål - men vi lover, at vi gør vores bedste til både nu og i fremtiden at kunne leve op til vores egen målsætning og vores kunders forventninger til vores leveringsevne. Ved fortsat og ubønhørligt at fokusere og forbedre vores processer og systemer sikrer vi vores fælles fremtid.     
      
 

Gennemsnitlig leveringsevne i 2018, målt i Targit - vores business intelligence system