NYHED: Sensorprogrammet er blevet udvidet med MAP-sensorer

Triscans program af sensorer har fået endnu et nyt medlem. Mere end 200 referencer er lagerført og klar til levering. Som altid er der tale om sensorer i OE-kvalitet, som er 100% funktionstestet - og programmet er bredt dækkende i forhold til den europæiske vognpark.
 
Bag forkortelsen MAP gemmer sig Manifold Air Pressure, altså manifold lufttryk som måles i indsugningsmanifolden. MAP-sensoren måler trykket i indsugningsmanifolden til brug for køretøjets motorstyring (ECU). I visse tilfælde har MAP-sensoren også indbygget en temperatursensor til måling af lufttemperaturen. Informationen indgår i beregningen af motorens belastningsgrad, som herefter anvendes til at styre brændstofmængde og -blanding samt tændingstidspunkt.
 
MAP-sensorer er nyeste produkt i Triscans sensorprogram
 
Inde i MAP-sensoren er der placeret en tryksensor og et elektronisk kredsløb, som genererer et spændingssignal, der ændrer sig i forhold til trykket. Spændingssignalet ligger typisk mellem 1,0 til 5,0 volt.  Udgangsspændingen øges når der registreres et fald i vakuum, hvilket sker når der gives gas. I tomgang, hvor der registreres størst vakuum - ca. 20 kPa, vil spændingen typisk ligge mellem 1,0 til 2,0 volt. Modsat vil den ved fuld gas ligge mellem 4,5 til 5,0 volt - ca. 80 kPa. Den aflæste spænding ændres generelt ca. 1,0 volt for hver gang vakuum ændres med 20 kPa. I udgaver med indbygget temperaturmåler ligger måleområdet almindeligvis fra -40 -120°C - ca. 65 kOhm ved -40°C og 100 Ohm ved 120°C.

Tværsnit af MAP-sensor
 
 
Der findes primært to typer af MAP-sensorer:
3-polet - uden integreret temperaturmåler
4-polet - med integreret temperaturmåler
 
 
Vi tester MAP-sensorer på egen MAP-tester i vores in-house testcenter