Udgivet - 2015

Kundefordele skabt gennem indflydelse og indsigt

Corporate news

For snart 3 år siden blev Triscan medejer af en gasfjederfabrik i Letland. Indflydelsen på udviklingen af nye referencer vægtes højt, men også indsigten i produktionsteknologi og –processer, og adgang til detaljeret viden om råvare- og produktionspriser har stor værdi. Indflydelsen og indsigten bruges aktivt i Triscans arbejde med fortsat at kunne tilbyde markedets bredeste program og højeste leveringsevne på konkurrencedygtige vilkår.

På fabrikken produceres årligt mere end 1 million gasfjedre til køretøjer samt industriel/universel anvendelse. Triscans program af gasfjedre til køretøjer udgøres af 1330 referencer og det industrielle/universelle program omfatter 336 referencer (se online katalog).

De mere end 60 ansatte arbejder i 3-holdsskift i den 1300 m2 store produktionshal hvor produktionen er godkendt i henhold til ISO 9001:2000 (kvalitet og sporbarhed) og ISO 14000 (miljø) standarderne.

 

Egen udviklings- og værktøjsafdeling
I udviklingsafdelingen bliver nye referencer designet i henhold til OE-specifikationer og i 3D CAD (Autodesk Inventor) ud fra hvilke traditionelle produktionstegninger genereres. Udviklingsafdelingens kompetencer dækker også udviklingen af de specialbeslag som mange gasfjedre er udstyret med og som altid er påmonteret Triscans gasfjedre og en del af en komplet leverance.

 

I værktøjsmagerafdelingen fremstilles de til produktionen af specialbeslagene nødvendige stanseværktøjer, hvilket tilføjer produktionen en stor fleksibilitet og uafhængighed og reducerer udviklingstiden af nye typer gasfjedre betragteligt.

”Kravene om komplette og hurtige leveringer øges og vi forventer gennem dette skridt, at blive endnu hurtigere til at få nye referencer på vore markeder i Europa”, fortæller Salgs- og Marketingdirektør Steen Ray Pedersen og fortsætter: ”Vi ønsker herigennem at hjælpe vore kunder til et øget salg og reducerede omkostninger til product management og lager finansiering. Opfyldelsen af dette mål har gjort os til en af de største i Europa på flere produktområder, deriblandt gasfjedre”.

 

Omfattende test og kvalitetssikring af nye produkter
Forud for at en ny type gasfjeder sættes i produktion gennemgår den et fast defineret funktionstest. Gasfjederen aktiveres i alt 40.000 gange og for hver 10.000 aktiveringer måles åbnings- og lukkekraften, som maksimalt må aftage med 10 procent. Herudover udsættes gasfjederen for en klimatest, hvis formål er at dokumentere at gasfjederen er funktionsdygtig i temperaturer fra +80 til -50 grader celsius.
 

 

Fleksibel produktion og hurtig levering
Fremstillingsprocessen er så vidt muligt fuldt automatiseret, men dele af produktionen – herunder samlingen af stemplet foregår til dels manuelt. Gasfjedrene påfyldes ikke gas før umiddelbart inden forsendelsen, men lagres tomme. Efter påfyldning af gas i cylinderen, testes et udsnit af gasfjedrene for at sikre åbnings og lukkekraften er i henhold til specifikationerne

.

 

Herved sikres stor fleksibilitet og hurtighed i forhold til leveringsevne, hvilket naturligvis er essentielt for Triscans opnåelse af 97% leveringsevne ud mod kunderne. 

 

Video

Produktionslinje for samling af gasfjederstempel