Udgivet - 2021

Hvorfor det er en dårlig idé at bruge universal lambdasensorer

Tech news

Blandt markedsudbydere af lambdasensorer er det ikke ualmindeligt at støde på de såkaldte universal lambdasensorer. De er ofte billige - og det kan derfor være fristende at anvende dem, men der er rigtig mange grunde til, at det ikke er en særlig god idé.
 
Lambdasonde 884511100
Triscan lambdasensorer er udelukkende vognspecifikke plug & play sensorer i OE-kvalitet (Triscan # 8845 11100 – BMW 116i)
 

På kort sigt er den åbenlyse årsag når valget falder på en universal lambdasensor, at du skal forholde dig til mange ting - hvoraf de fleste kan være en kilde til fejl:


Stikket
Nogle mekanikere foretrækker at genbruge stikket - andre gør det ikke. Afhængig af dit valg skal du overveje følgende:

  • Hvis du vil genbruge stikket: Er stikket i en tilstand, der gør at det kan genbruges? Har det været udsat for varme, korrosion eller anden miljøpåvirkning, der kan påvirke dets evne til at sikre en 100% intakt forbindelse?
     
  • Hvis du ikke vil genbruge stikket: Ved at skære begge stik af ledningsnettet, vil det være ret svært at gå tilbage til at bruge en køretøjsspecifik plug & play lambdasensor.


Lodning
De op til 5 ledninger som skal loddes sammen, udgør et svagt punkt af flere årsager:
1) Ledningerne kan forbindes forkert, fordi farverne på universal lambdasensoren ofte ikke er de samme, som farverne på køretøjets ledningsnet.

color codes
Eksempel på forskellige farvekoder på henholdsvis køretøjets og universal lambdasensorens ledningsnet
 

2) Risiko for "kold" lodning.
                        
soldering cold
Eksempel på “kold”-lodning
 

soldering ok

Eksempel på korrekt udført lodning
 

Isolering
Hver af de op til 5 samlinger skal isoleres på en ordentlig og holdbar måde.

Indkapsling
De op til 5 samlinger skal indkapsles på en ordentlig og holdbar måde for at modstå kulde, varme, fugt, olie, salt og snavs.

Arbejdstid
Oftest vil omkostningen til arbejdstid overstige prisforskellen mellem en universal og plug & play lambda-sensor. Hertil skal lægges risikoen for at fejle ifm. lodning, isolering og indkapsling. 

Reklamationer
På grund af de ovennævnte fejlkilder er det indlysende, at reklamationsraten på universal lambdasensorer ofte er høj. Løsningen, der i indkøbsøjeblikket virkede som en god idé, ender med at være til irritation og koste tid og penge for både grossisten, værkstedet og ikke mindst bilejerne.

Ud over de åbenlyse grunde der er nævnt ovenfor, er der mange andre gode grunde, der forklarer, hvorfor det på lang sigt er en god ide at vælge Triscans køretøjsspecifikke plug & play lambdasensorer - og hvorfor der er en prisforskel.

•    Triscan sensorer er vognspecifikke og fremstillet i henhold til OE-specifikationer. Dette er ikke tilfældet med universal sensorer. Triscan plug & play lambdasensor overholder dermed specifikke krav til beskyttelse, udformning og varmelegeme. Der findes også forskelle i måden hvorpå stelforbindelsen i selve sensoren er udført, ledningsnet, stik og kabelgennemføringer, hvor det er påkrævet.
•    Specifikationen af de anvendte materialer opfylder og overgår køretøjsfabrikantens standarder - dette inkluderer sensorhuset, den til stikket anvendte plasttype og selv selve stikbenene.
•    En lambdasensor er vanskelig og tidskrævende at fremstille. Fremstillingsprocessen omfatter bl.a. en belægningsproces, hvor korrekte metaller i nøjagtige mængder skal anvendes.
•    Alle aspekter omkring sensorens funktion vil være korrekte, herunder indsættelsesdybde og beskyttelsesrørsdesign som beskrevet ovenfor og varmeeffekt.
Dette er sjældent tilfældet ved universal sensorer, hvor mange af disse forhold ikke er opfyldt i bestræbelserne på at reducere antallet af varianter, fremstillingstiden og dermed omkostningerne. Resultatet er en sensor, der muligvis fungerer i kort tid, men som oftest vil give problemer efter blot et par måneder.